آدرس و کدپستی:

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، مرکز کارآفرینی، موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم(مفتاح)، ۸۱۷۴۶۷۳۴۴

تلفن تماس در روزهای کاری (۸ الی ۱۶):

فروش و قراردادها: ۰۹۰۲۹۲۹۲۹۳۵

ایمیل موسسه: Info@ecoedu.ir

شبکه ‌های اجتماعی:

کانال: economiceducation@

اینستاگرام: ecoedu.meftah