دوره ی سواد مالی و اقتصادی کودکان(ویژه والدین)

دوره ی سواد مالی و اقتصادی کودک (ویژه ی والدین) به صورت مجازی از هر کجای ایران که هستی در این دوره شرکت کن و با آموزش اصول تربیتی، راهکارها و بازی های مرتبط کودکت را برای داشتن یک زندگی موفق با سواد مالی بالا هدایت کن.

ادامه مطلب >>