مرد و گاری اش

نام کتاب:مرد و گاری اش آموزش مفهوم تولید، مبادله و بازار سری آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان نویسنده:دونالد هال مترجم: مائده جلوخانیان تصویرگر: باربارا کونی...

ادامه مطلب >>

یک روز خوب

نام کتاب: یک روز خوب سری آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان نویسنده:نانی هوگروگیان مترجم: زهره میرجابری تصویرگر: نانی هوگروگیان مناسب گروه سنی 6_9سال انتشارات: مفتاح...

ادامه مطلب >>

سلمانی عمو جد

نام کتاب:سلمانی عمو جد آموزش مفهوم صبر و استقامت و پس انداز سری آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان نویسنده:مارگارت کینگ میشل مترجم: شیدا ریاحی تصویرگر:...

ادامه مطلب >>

قلک سبز بابام

نام کتاب:قلک سبز بابام آموزش مفهوم صدقه و بخشش سری آموزش مفاهیم مالی به کودکان نویسنده:مریم حسینی بالام تصویرگر: نجمه سادات رامین مناسب گروه سنی5_9سال...

ادامه مطلب >>