پریدن به محتوای اصلی

در باره

موسسه فرهنگی تربیت اقتصاد حکیم(مفتاح) با هدف ارتقاء فرهنگ اقتصادی عموم جامعه و به عنوان مجموعه‌ای دانش‌بنیان در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان در سال 1394 تأسیس شد.

محور اصلی فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگ‌سازی و تربیت در حوزه اقتصادی و مالی با تأکید بر کودکان و نوجوانان است که این مهم در قالب‌های مختلف از جمله تولید بسته‌های آموزشی، تألیف و ترجمه کتب و مقالات، تولید بازی، فیلم‌های مستند و پویانمایی و استفاده از ابزارهای فضای مجازی دنبال می‌گردد.

مؤسسه مفتاح بر این باور است که چنانچه فرهنگ اقتصادی آحاد جامعه دگرگون شود و بینش اقتصادی و سواد مالی همگان بویژه در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی ارتقاء یابد، تأثیر بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.

اهداف مؤسسه به قرار زیر است:

  • پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی
  • تلاش در جهت اصلاح فرهنگ صحیح اقتصادی آحاد مردم با تأکید بر آموزه‌های اسلامی
  • ارتقای سطح دانش اقتصادی و مالی جامعه بویژه در سنین کودکی و نوجوانی

این وبگاه «مدرسه اقتصاد حکیم» در صدد است بصورت آموزشگاهی مجازی، نیازمندی‌های مختلف آموزشی و تربیتی در حوزه اقتصادی و مالی را در چارچوب اهداف مؤسسه و در قالب‌های گوناگون به مخاطب خود عرضه کند.